PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

20 lis

Zasady systemu pracowniczych planów kapitałowych są uregulowane ustawą z dnia 4 października 2018. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r., a pierwsze grupy pracodawców zobowiązane są stosować jej przepisy od 1 lipca 2019 r. Druga grupa pracodawców, do której zalicza się zatrudniających od 50 do 249 pracowników na umowy o pracę i umowy zlecenie, ma czas na zawarcie umów do 24 kwietnia 2020 roku.

Warto zdążyć w terminie, bo inaczej grozi kara grzywny [Art. 106. Kto, jako podmiot zatrudniający albo osoba obowiązana do działania w imieniu podmiotu zatrudniającego, nie dopełnia obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie, podlega karze grzywny w wysokości do 1,5% funduszu wynagrodzeń u danego podmiotu zatrudniającego w roku obrotowym poprzedzającym popełnienie czynu zabronionego.]

Ustawodawca chce, aby:

  1. pracownik odkładał minimum 2% swojej pensji brutto do minimum 60 roku życia
  2. pracodawca dokładał mu minimum 1,5% pensji brutto
  3. państwo dołoży pracownikowi jednorazowo 250 zł oraz 240 zł rocznie

Oszczędności, w odróżnieniu od OFE, są prywatne. Jeśli pracownik chce za pół roku je wypłacić i kupić sobie pralkę, to może. Wcześniejsza wypłata, niż przed 60 rokiem życia wiąże się z utratą państwowej dopłaty, przekazaniem 30% wpłat od Pracodawcy do ZUS i podatkiem Belki.

Dla Pracodawcy to szereg nowych obowiązków:

  1. koszty: bezpośredni, bo trzeba zabudżetować dopłaty do wynagrodzeń 1,5%. Pośredni, bo kadry będą musiały ogarnąć w systemie kadrowo-płacowym nowe składniki wynagrodzenia, co miesiąc raportować je do instytucji finansowej, którą wybiorą, spełnić obowiązek obsługi pracownika, który przyniesie deklarację, zorganizować szkolenia informacyjne i przechowywać dokumentację w razie kontroli.
  2. zdążyć na czas wybrać instytucję
  3. wdrożyć systemowo program do „Płatnika” – wiemy, że dostawcy systemów już w pierwszej fali dostosowali systemy. My pracujemy na plikach xml i csv, nie na API.
  4. spełnić obowiązek informacyjny wobec Pracowników. I tu my wkraczamy – mamy opracowane szkolenia i materiały informacyjne, które bezpłatnie udostępniamy.

Misją w naszym regionie, jest dotrzeć do niemalże każdej zobowiązanej firmy w tym etapie. Czasu jest niewiele. Formalnie można podpisać umowę od 1 stycznia do 24 kwietnia 2020 r. To czas, w którym 15 tysięcy podmiotów będzie musiało znaleźć czas i logistycznie zaplanować wraz z instytucją finansową ustawowo i praktycznie konieczne czynności do wdrożenia programu.

Już dzisiaj zaplanuj ze mną spotkanie informacyjne. Daj sobie czas na porównanie ofert kilku instytucji i szansę na wybór najwłaściwszej.

facebook olimpiafinanseiubezpieczenia
mail olimpia.landuch@gmail.com
telefon +48 607809519

Kontaktując się ze mną, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w celu realizacji Twojego zapytania. W każdej chwili możesz ją odwołać.