PPK – Pracownicze Plany Kapitałowe

20 lis

Zasady systemu pracowniczych planów kapitałowych są uregulowane ustawą z dnia 4 października 2018. Ustawa weszła w życie 1 stycznia 2019 r., a pierwsze grupy pracodawców zobowiązane są stosować jej przepisy od 1 lipca 2019 r. Druga grupa pracodawców, do której zalicza się zatrudniających … Read More »